ความเร็วตัด ความเร็วรอบ และอัตราป้อน


2019-06-28 16:00:10
        ความเร็วตัด หมายถึง ความเร็วที่คมมีดตัดปาดผิวโลหะออกเมื่อชิ้นงานหรือมีดตัดหมุนไปครบ
1 รอบ มีหน่วยวัดเป็นเมตรต่อนาที (ม./นาที: m pm) หรือ ฟุตต่อนาที(ฟุต/นาที : f pm)

        ความเร็วรอบ หมายถึง ความเร็วที่ชิ้นงานหรือมีดตัดหมุนรอบต่อหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยวัด
เป็นรอบต่อนาที(R PM = revolutions per minute)
ความเร็วตัดเป็นมาตรฐานที่กำหนดมาให้ตามลักษณะของมีดตัด ชนิดของวัสดุ ความลึกในการ
ป้อนกินวัสดุทำมีดตัดและวิธีการหล่อเย็นที่เหมาะสม

        อัตราป้อน หมายถึง ระยะการป้อนชิ้นงานหรือมีดตัดเข้าหาชิ้นงาน เมื่อชิ้นงานหรือมีดตัด
หมุนครบหนึ่งรอบ มีหน่วยวัดเป็น มม./รอบ หรือ ฟุต/รอบ

        ความเร็วขอบ (Surface speed) คือ ความเร็วแล่นของจุดใดจุดหนึ่งบนผิวงาน ซึ่งมีใช้ในการ
หมุนของมูเล่ (Flywheel) ล้อหินเจียระไน มีหน่วยวัดเป็นเมตรต่อวินาที ซึ่งงานเหล่านี้จะต้องหมุนเร็วมาก
แต่ความเร็วขอบเมื่อมาใช้กับงานกัด งานกลึง งานใส จะเรียกว่าความเร็วตัด มีหน่วยวัดเป็นเมตรต่อนาที
สูตรที่ใช้คำนวณความเร็วขอบก็คือสูตรคำนวณความเร็วตัดนั่นเองแต่คูณด้วย 60 เพื่อเปลี่ยน
เวลาเป็นวินาที

ความเร็วขอบ (V) (ม./วินาที) =  พาย X d (มม.) X n (รอบ/นาที) / 1000 x 60

ปกติที่ขอบล้อหินเจียระไนจะกำหนดความเร็วขอบสูงสุดไว้ไม่ให้ใช้ความเร็วรอบเกินมิฉะนั้น
ล้อหินจะแตกได้ ถ้าใช้ต่ำกว่านี้ล้อหินก็จะกินงานน้อยหรือสึกหรอเร็ว เช่น ความเร็วขอบ 30 เมตรต่อวินาที
ขอขอบคุณที่มาจาก : www.secuttingtool.blogspot.comSIVAKORN MACHINERY CO.,LTD.
THAILAND AUTHORIZED DEALER

ผู้จำหน่ายเครื่องจักรถูกลิขสิทธิ์แท้จากบริษัทต่างประเทศชั้นนำ

ติดต่อเรา

บจก. ศิวกรจักรกล (ประเทศไทย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105544102065


18/8  หมู่3 ตำบลคลองควาย
อำเภอสามโคก
ปทุมธานี 12160

Email:   sivakorn_sm@hotmail.com 
Tel: 081 851 6370 
 Mobile: 081 851 2456
Facebook: @sivakornmachine | Line:  beam5

Copyright ® 1999-2020 SIVAKORN MACHINERY