มาทำความรู้จักกับเครื่องมิลลิ่ง


2019-06-28 15:57:11
        เครื่องกัด หรือมิลลิ่งเป็นเครื่องจักรกลที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของโรงงาน ลักษณะการทางานจะแตกต่างกับเครื่องไส และเครื่องกลึง เครื่องกัดดอกกัดจะเป็นตัวหมุนตัดชิ้นงาน โดยชิ้นงานจับยึดอยู่บนโต๊ะงาน แล้วเคลื่อนที่ผ่านดอกกัด เครื่องกัดสามารถทางานได้มากมาย เช่นกัดราบ กัดร่อง กัดเฟือง ฯลฯ

เครื่องกัด

เครื่องกัดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 1. เครื่องกัดเพลานอน
 2. เครื่องไสเพลาตั้ง
ส่วนประกอบที่สาคัญของเครื่องกัดเพลานอน
 1. ฐานเครื่องกัด รองรับน้าหนักทั้งหมดของเครื่องกัด
 2. โครงเครื่องกัด ลาตัวที่รับส่วนหัวและประคองชุดแคร่เลื่อน
 3. คานยื่นเครื่องกัด เป็นแขน หรือเสาเพลาประคอง
 4. แกนเพลาเครื่องกัด รองรับกาลังจากชุดเฟืองทด และเพลาแกน จับยึดมีดกัด พามีดกัดหมุนตัดได้
 5. โต๊ะงาน รองรับปากกาจับงานและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานต่างๆ
 6. แคร่เลื่อน ปรับองศาและเลื่อนโต๊ะงานเพื่อที่สามารถทางานได้หลากหลายมากขึ้น
 7. แท่นเลื่อน รองรับโต๊ะงาน และปรับขึ้นหรือลงได้ จะยึดติดกับโครงเครื่องกัด
 8. มอเตอร์ เป็นจุดกาเนิดการส่งกาลังไปยังกลไกรให้เครื่องกัดทางานได้

ส่วนประกอบเครื่องกัดแกนเพลาตั้ง


 1. ฐานเครื่อง รองรับส่วนประกอบทั้งหมดของเครื่องกัด
 2. โครงเครื่อง เป็นเสาในการรับหรือยึดส่วนยื่นส่วนประกอบสาคัญของเครื่องกัด
 3. ชุดหัวเครื่อง ตั้งอยู่บนสุดทาหน้าที่ในการเป็นโครงให้แกนเพลากัดเพื่อประคองการหมุนของเพลากัด
 4. โต๊ะงาน รองรับปากกาจับงานและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานต่างๆ
 5. ชุดแทนเลื่อน ประกอบด้วย แคร่เลื่อน มีไว้เพื่อปรับองศาโต๊ะงาน ปรับขึ้นลง หรือปรับการจะขึ้นรูปชิ้นงานให้เกิดความเหมาะสมต่อระบบการทางาน

ขอขอบคุณที่มาจาก : www.secuttingtool.blogspot.comSIVAKORN MACHINERY CO.,LTD.
THAILAND AUTHORIZED DEALER

ผู้จำหน่ายเครื่องจักรถูกลิขสิทธิ์แท้จากบริษัทต่างประเทศชั้นนำ

ติดต่อเรา

บจก. ศิวกรจักรกล (ประเทศไทย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: 0105544102065


18/8  หมู่3 ตำบลคลองควาย
อำเภอสามโคก
ปทุมธานี 12160

Email:   sivakorn_sm@hotmail.com 
Tel: 081 851 6370 
 Mobile: 081 851 2456
Facebook: @sivakornmachine | Line:  beam5

Copyright ® 1999-2020 SIVAKORN MACHINERY